Logistieke en douane oplossingen
die uw bedrijf verder helpen

REACH CONSULTANCY

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Otentic Customs levert consultancy diensten rondom het registreren van chemicaliën volgens de REACH richtlijnen. Afhankelijk van uw positie in de supply chain en de manier waarop u chemische producten vervaardigt of verwerkt worden de voor u geldende regels toegepast.

Sinds 1 juni 2007 zijn bedrijven die chemische stoffen of preparaten met chemische stoffen produceren, importeren of gebruiken verplicht zich te houden aan de REACH wetgeving.

Bij nieuwe stoffen geldt het principe “no data, no market”. Met andere woorden, preregistratie van nieuwe chemische stoffen is een must. Zonder preregistratie mogen deze nieuwe stoffen niet vervaardigd of in de handel gebracht worden.

Otentic Customs ligt op een logistiek zeer centrale en strategische plek