Logistieke en douane oplossingen
die uw bedrijf verder helpen

EXPEDITIE- EN OPSLAGVOORWAARDEN

Voor zover hierna niet anders is bepaald zijn op alle opdrachten en werkzaamheden die betrekking hebben op de opslag van zaken en alle andere logistieke activiteiten zoals lossen, inslag, opslag, uitslag, orderbehandeling, verzendgereedmaken, laden, assemblage en etikettering de Nederlandse Opslagvoorwaarden van toepassing inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door de Fenex ter griffie van de Rechtbank Rotterdam. Opslagverzekering is niet door ons geregeld.  De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Hieronder kunt U deze lezen en downloaden:

Op alle opdrachten en werkzaamheden die betrekking hebben op het doen vervoeren en het vervullen van douaneformaliteiten zoals inklaring, zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing, inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door de Fenex ter griffie van de Rechtbank Rotterdam.
Indien wij transporten voor u verzorgen, bieden wij deze als expediteur aan. Opslagverzekering is niet door ons afgesloten.  De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Hieronder kunt U deze lezen en downloaden:

Otentic Logistics ligt op een logistiek zeer centrale en strategische plek